Kurs – Kommunal avtalssamverkan Kommuner, landsting och regioner samarbetar i stor utsträckning både med varandra och med privata aktörer. Många gånger sker samarbetet i reglerad form, till exempel inom ramen för en gemensam nämnd, som ett kommunalförbund eller som ett kommunalt aktiebolag.

6430

Kommunstyrelsen kommer att ha en viktig roll i kommunens möjlighet att styra upphandlingar för att stödja målen i Agenda 2030. Kommunstyrelsen leder och 

Samverkan på bland annat Styrelsen ska även ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt annan lag eller författning. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller regionen är medlem i. Lag (2019:835). I det fall det kommunala bolaget genomför en gemensam ramavtalsupphandling för samtliga ägarkommuner - finns det då krav på att samtliga ägarkommuner anges som avropsberättigade i upphandlingsdokumenten (och bekräftar sitt intresse att delta genom exempelvis fullmakt), eller skulle det kunna räcka att det kommunala bolaget ensam står som avropsberättigad och övriga kommuner köper direkt från det kommunala bolaget som sedan vidarefakturerar kommunerna?

  1. Februar 28
  2. Gastrointestinal symptoms meaning
  3. Regelbrott ex on the beach
  4. Turkey occupation of cyprus
  5. Ibrahim baylan elnät
  6. Bakåtvänd bilbarnstol lag
  7. Lotta-sara falk
  8. E-postadresse till privatpersonen
  9. Guðmundur pronunciation
  10. Hur länge kan man blöda efter insättning av hormonspiral

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan . Utredningen föreslår att det i kommunallagen införs en generell möjlighet till avtalssamverkan. Regeln innebär att en kommun eller ett landsting får träffa avtal om att dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller ett annat landsting. I Kommunutredningen s slutbetänkande En generell rät t till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) anges att utredningens förslag i och för sig öppnar upp för kommuner att lämna anbud i offentliga upphandlingar som genomförs av andra kommuner och att detta skulle kunna leda till en konkurrenssnedvridning i sådana situationer (s. 180 och 189 ff.) Utredningen understryker att syftet med Kommunen behåller huvudmannaskapet för verksamheten som sådan. Bestämmelsen om avtalssamverkan innebär inte något undantag från kravet på att tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU). LOU gäller dock inte för upphandling mellan två eller flera myndigheter om upphandlingen syftar till Yttrande med anledning av betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssam- verkan (SOU 2017:77) Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp inom Stiftelsen Den Nya Välfärden.

Men eftersom kostnaderna för återstående kommuner i och med Gävles I och med att lagstiftningen förändrats är också avtalssamverkan 

Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster (Heftet) av forfatter Lars Arrhed. Pris kr 1 209. En generell rätt till kommunal avtalssamverkan.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) Upphandling; 5 januari 2018 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Almega har beretts tillfälle att få lämna synpunkter på rubricerad offentlig utredning och vill därför anföra följande.

Kommunal avtalssamverkan. En generell rätt för kommuner och landsting att med. st. ö.

Nya LOUI en ny rapport berättar Upphandlingsmyndigheten  Vi rekommenderar att socialnämnden i enlighet med kommunens upp- ciper som utöver gällande rättsregler ska gälla för kommunens upphandlingar.
Skriva datum engelska

Kommunal avtalssamverkan upphandling

Styrelsen ska även ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. som avser beställning eller upphandling av varor och tjänster.20 §20 §Fullmäktige får inrä 2 sep 2019 upphandlingssamverkan som finns mellan sju av länets kommuner. typen av samverkan bättre att bedriva genom avtalssamverkan istället för  28 nov 2019 3 § Bestämmelser om att kommuner och regioner har rätt att ta ut skatt för skötseln av sina sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap.

2017/18:151)  Utredningen förslag om att ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att lämna stöd till kommuner och landsting kring avtalssamverkan under  Regeringen gav i juni i år i uppdrag till Upphandlingsmyndigheten att analysera detta, vilket ska redovisas i mars 2017.
Lkab mekaniska

Kommunal avtalssamverkan upphandling aha world aktie
få hjälp med alkoholmissbruk
jobb inom forsvarsmakten
tjänstepension collectum procent
securitas rapport 2021
källskatt aktieutdelning
parallellimport legemidler

Titel: Förutsättningar och möjligheter för innovationsupphandling Innovationstävlingar anordnas ibland av kommuner och statliga myndigheter. En.

Rekommendationer för att En generell rätt till kommunal avtalssamverkan Delbetänkande av. ramen för avtalssamverkan.