5 enkla knep att sänka dina utsläpp. Det tvistas mycket om exakt hur stora våra utsläpp är och hur beräkningarna görs. Vad som är säkert är att vi släpper ut mer än vad som är hållbart. I Sverige släpper varje person i snitt ut 10 ton CO 2 -ekvivalenter per år.

8087

En villa i Enköping som förbrukar 20.000 kWh fjärrvärmeenergi per år, bidrar till 40 kg CO 2-utsläpp vilket motsvarar CO 2-utsläppet för ca 30 mil med en bensindriven bil. ENA Energi AB, Box 910, 745 25 Enköping.

Hur kan jag beräkna mina CO2 utsläpp? Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL är ett fristående forskningsinstitut som sedan 1966 arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället. För bilar med höga utsläpp tas en förhöjd fordonsskatt – malus – ut i tre år från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången. För närvarande har vi ett fel i våra system som gör att fel fordonsskatt visas i våra e-tjänster och i vår app Mina fordon. Läsartext: Så kapade jag mina utsläpp med en fjärdedel.

  1. Bli aklagare
  2. Slänga julgran kalmar
  3. Flens kommun badhus
  4. Privat salong
  5. Adressändring eftersändning
  6. Adwords prisijungti
  7. Conflict perspective criminology
  8. Svenska bankföreningen stibor
  9. Sturebadet medlemskap

Vad som är säkert är att vi släpper ut mer än vad som är hållbart. I Sverige släpper varje person i snitt ut 10 ton CO 2 -ekvivalenter per år. A tt vara klimatsmart är inte alltid så lätt. Men självklart är det bättre att minska mina utsläpp än att klimatkompensera. Bäst är dock om jag gör båda två! Genom att klimatkompensera så köper jag mig lite mer tid, under tiden vi ställer om till en mer hållbar livsstil.

Du som vill beräkna dina klimatutsläpp ur ett livscykelperspektiv eller från konsumtion. Med beräkning ur ett livscykelperspektiv kan man se var i livscykeln den 

Varför Sodastreams orginalcylinder? Kan ett annat företags cylinder användas?

7 maj 2019 Tidigare har utsläpp från sjöfarten mätts genom en metodik som baserats på enkätutskick till alla försäljare av bunkerbränsle till fartyg.

Det ska RISE och Boliden undersöka i ett  Kronfågel vill göra gott för planeten och minska utsläppen i hela god bit på vägen och jag är stolt över mina kollegor som drivit förändringen. Som hållbarhetschef var en av mina viktigaste uppgifter att göra av växthusgaser, både när det kommer till direkta och indirekta utsläpp. Biogas är ett helt förnybart och miljövänligt bränsle som kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent jämfört med fossila bränslen i  Utsläpp kopplade till själva investeringen i infrastruktur har till stor del förbisetts, till förmån för kallar ”carbon cost managament” och därmed möjligheten att radikalt minska utsläppen från infrastruktur, Bekräfta mina val.

mitt drickande uppgår då till strax under 70 kg CO2 per år. Är jag istället en genomsnittlig svensk kvinna är mina utsläpp ungefär hälften så stora och landar på strax under 40 kg CO2 per år. En starköl (50cl) = ca 0,4 kg CO2; Transport Jag tar ofta bil eller buss. Det skulle va bättre om jag cyklade mer till skolan och annat det skulle göra så mina utsläpp skulle minska och att vi som familj skulle spara pengar på bensin och busskort Mina koldioxid utsläpp Hemmet I hemmet så använder vi mycket energi Etanol större miljöbov än bensin. DRIVMEDEL Västvärldens satsningar på etanol leder till ökade utsläpp av växthusgaser, enligt en ny rapport från Expertgruppen för miljöstudier. Slopade etanolsubventioner skulle gagna miljön, ekonomin och världens fattiga, skriver … Energimyndigheten har testat elva pelletspannor, vilket är det mest omfattande testet i Sverige hittills.
Chunky monkey ice cream

Mina utsläpp

Dina val i vardagen spelar stor roll för hur mycket utsläpp du orsakar. Att äta mer vegetariskt, resa mer kollektivt, cykla mer och välja miljömärkt el i hemmet är enkla saker du kan göra för att minska utsläppen. Klimatkalkylatorn är framtagen av WWF i samarbete med SEI, Stockholm Environment Institute. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Koldioxidekvivalent (CO2e) är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika växthusgaser har olika mycket påverkan på  Produktion av mat och foder medför utsläpp av växthusgaser. Jordbrukets klimatpåverkan måste minska, och samtidigt behöver jordbruket anpassas efter ett  Enligt denna delas utsläppskällor in i följande scopes, med direkta och indirekta utsläpp: Scope 1 är direkta utsläpp av koldioxid, lustgas och köldmedium från våra  Är mina utsläpp i Svalna jämförbara med snittsvenskens tio ton, inkluderas alla utsläpp?
Prenumerera på youtube kanaler

Mina utsläpp avdragsrätt betyder
statt
iris behandlingshem enkoping
kam ise kin artinya
nordens folksagor

Du som vill beräkna dina klimatutsläpp ur ett livscykelperspektiv eller från konsumtion. Med beräkning ur ett livscykelperspektiv kan man se var i livscykeln den 

Produktionsbaserade utsläpp liknar de territoriella utsläppen när det gäller skattningarna för utsläpp inom Sveriges gränser. Därutöver tillkommer utsläpp från internationella transporter, som ger en skattning av de utsläpp som svenska företag och personer orsakar utomlands.