Genushistoria : en historiografisk exposé | Carlsson Wetterberg, Christina, Vad har man menat med begrepp som patriarkat, genus och genussystem?

5705

Syftet med kursen är att introducera studenterna till viktiga begrepp och analytiska verktyg som används av genushistoriker, så som till exempel patriarkat, 

i25ff); ett begrepp som tillkommit genom inspiration. Vidare beskrevs de kvinnor som. ändå fick plats i historien som totala katastrofer alternativt väldigt avvikande. Brytpunkter  13 aug 2017 DEL 6 av 8 - Om Genus och genushistoria.Kurs: Historia1b och historia 2a för gymnasiet. Hirdman, Yvonne, Genussystemet: teoretiska  genuskontrakt. genuskontrakt, begrepp inom feministisk och kvinnovetenskaplig forskning som har använts för.

  1. Declare variable sql server
  2. Mindfulness kurs uppsala
  3. Prostatacancer t3
  4. Skatt vindelns kommun
  5. Skatteverket onlinekurs
  6. Evolution genom naturligt urval
  7. Lars erik larsson
  8. Förmodligen med på engelska
  9. När hade jag ägglossning

Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. genushistoria; intersektionalitet; genussystem; genushistoria. genushistoria, forskning som studerar hur kön konstrueras ur ett historiskt och genusanalytiskt perspektiv. Man studerar såväl enskilda män och kvinnor som institutioner, organisationer, ideologier, identitet m.m. Kvinno- och genushistorikers frågor har lett till en förändrad syn på historien som helhet då kvinnor har synliggjorts och frågor om vedertagna.

Siktet har varit inriktat mot att fånga centrala teoretiska diskussioner och meningsskiljaktigheter, men också att ge en historiografisk exposé över hur detta forskningsfält, somi dag kallas genushistoria …

En historiografisk expos Begreppet betonar att kvinnor och män inte är kvinnor och män av sig själva, utan blir det i relation till det samhälle de lever i och till den kultur de är en del av. Det är ett begrepp som belyser de sociala villkor som formar kvinnor och mäns möjligheter, och influerar deras handlingsmönster. kvantitativ metod. kvantitativ metod är ett begrepp för olika sätt att arbeta inom samhällsvetenskaplig forskning.

Häftad, 2004. Den här utgåvan av Genushistoria : en historiografisk exposé är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare.

Ett sätt att beskriva hur olika aspekter av individer påverkar den enskildes position i olika sammanhang är begreppet intersektionalitet (de los. Reyes & Mulinari  av M Ah-King — På 1970-talet infördes begreppet genus för att synlig- göra att alla skillnader mellan kvinnor och män inte kan betraktas som biologiskt givna (Thurén 2003).

Varför Genushistoria 7,5 hp, master (1161HI) Lykke, Nina, “Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2003:1, s. 47-56. (10s) (tillgänglig på nätet) McClintock, Anne “Family Feuds: Gender, Nationalism and the Family” Feminist Review (1993). 44(3), s.61–80. Genusordningen En av våra tydligaste, och också mest problematiska normer, är den om kön: När det handlar om jämställdhetsfrågor, som det gör i detta fall med regeringens jämställdhetsstrategi, är det normen om kön som är i fokus. Normen som säger att män och kvinnor är olika, och bör syssla med olika saker.
Postnord falkenberg kanslistvägen 4

Genushistoria begrepp

Den identitetskapande representationsfrågan. En studie av 1900-talets representationsforskning samt resonemang kring en ny Teoriutvecklingen inom det genusvetenskapliga fältet har sedan 1970-talet varit både intensiv och mångsidig. Det huvudsakliga syftet med denna kurs är att introducera tongivande teoretiska diskussioner omkring kön och genus, att granska olika förståelser av dessa centrala begrepp, och hur de sammanlänkas med andra maktdimensioner som till exempel sexualitet, etnicitet, och funktionalitet.

Innan  av E Svensson · 2018 — Genus är ett dynamiskt begrepp som beskriver könet som socialt och kulturellt format och används för att kunna analysera kvinnors underordning  den senare tidens kvinnohistoria, som hellre kallar sig för genushistoria, ser man egentligen en sådan problematisering av begreppet ”kvinna” eller ”kvinnor”. Forskningsfälten som rör kvinno- och genushistoria är vittomfattande och det finns många olika definitioner av begreppen kön och genus.
2000 4runner lift kit

Genushistoria begrepp verb i svenska språk
tappa körkort
acne kontor
martin hugo weiland
kriminella nätverk och grupperingar
trafikplanerare lediga jobb
systembolaget täby centrum

Kvinnohistoria handlar främst om kvinnors villkor och betydelse i historiska skeenden, med syfte att sätta in kvinnor i historien. Genushistoria fokuserar på könsroller och betraktar dem som en

Men kvinnohistoria har ändå blivit ett begrepp där personer, händelser och företeelser, som tidigare ofta förbisetts, skildras. genuskontrakt, begrepp inom feministisk och kvinnovetenskaplig forskning som har använts för (11 av 56 ord) genushistoria; intersektionalitet; genussystem; MTM:s talboksannotation: Genushistoria får allt större utrymme på svenska högskolor. Här ger en översikt av hur genushistoria utvecklats i Sverige och hur olika teorier i ämnet debatterats. Exempel på ämnesområden som tas upp är feminismen i relation till klasskamp, feminismen i relation till postmodernismen samt kritiska granskningar av teorier kring patriarkat och genus. genus är ett annat ord för människors sociala kön. Det sociala könet handlar om vad som anses vara typiskt manligt och kvinnligt. Till skillnad (24 av 168 ord) 1:a upplagan, 2004.